priprema

Oblikovanje i grafička priprema materijala za tisak

tisak

Ofset i digitalni tisak

dorada

Završni proces u realizaciji grafičkog proizvoda

FOTO STUDIO

Fotografiranje za dokumente te izrada fotografija